PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 147kWORD 57k
17.2.2016
PE579.759v01-00
 
B8-0326/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


italialaisten ja eurooppalaisten nahkatuotteiden väärentämisen torjuntaa koskevien sääntöjen uudelleenmäärittelystä


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys italialaisten ja eurooppalaisten nahkatuotteiden väärentämisen torjuntaa koskevien sääntöjen uudelleenmäärittelystä  
B8-0326/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että yksin italialaisen nahkateollisuuden osuus eurooppalaisesta nahkatuotteiden kokonaistuotannosta on yli puolet;

B.  ottaa huomioon, että ala kärsii suoraan "made in Italy" -merkinnän väärentämisestä ja tuotteiden salakuljetuksesta;

C.  ottaa huomioon, että italialaisten nahkatuotteiden väärentämistä koskevat luvut ovat huolestuttavia ja että niiden nettomäärät ovat nousussa ja että vahingot nousevat miljardiin euroon, mikä vastaa noin 4 000 työpaikkaa;

D.  ottaa huomioon, että arvonlisäverotulojen menetykset ja kierretyt verot selittyvät sillä, että myynti on laskenut koko Euroopan unionin alueella;

1.  kehottaa komissiota toteuttamaan erityistoimia Italian nuorisotyöttömyyden kasvua koskevan suuntauksen kääntämiseksi;

2.  katsoo, että väärentämisen ja salakuljetuksen torjunta on priorisoitava;

3.  kehottaa komissiota toteuttamaan erityistoimia, jotta kuvailtu ilmiö saadaan supistettua mahdollisimman pieneksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö