REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 380kWORD 59k
17.2.2016
PE579.759v01-00
 
B8-0326/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par to noteikumu pārskatīšanu, ar kuriem vēršas pret Itālijas un Eiropas ādas izstrādājumu viltošanu


Gianluca Buonanno

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to noteikumu pārskatīšanu, ar kuriem vēršas pret Itālijas un Eiropas ādas izstrādājumu viltošanu  
B8-0326/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Itālijas ādas apstrādes nozare saražo vairāk nekā pusi no Eiropas kopējā šīs nozares saražotā apjoma;

B.  tā kā šo nozari tieši ietekmē viltotas preces un kontrabanda ar marķējumu „ražots Itālijā”;

C.  tā kā dati par Itālijas ādas izstrādājumu viltošanas apmēru ir satraucoši un ir ievērojami pieauguši un zaudējumi tiek lēsti EUR 1 miljarda apmērā, kas atbilst aptuveni 4000 darbvietu zaudēšanai;

D.  tā kā neiekasētais PVN un citi nesamaksātie nodokļi ir saistīti ar pārdošanas apjoma kritumu visā Eiropas Savienībā,

1.  aicina Komisiju pieņemt ārkārtas pasākumus ar mērķi apvērst šo jauniešu bezdarba palielināšanās tendenci Itālijā;

2.  uzskata par nepieciešamu piešķirt prioritāti jautājumam par cīņu pret viltošanu un kontrabandu;

3.  aicina Komisiju veikt īpašus pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu šo aprakstīto parādību.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika