PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 59k
17.2.2016
PE579.759v01-00
 
B8-0326/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie przeglądu przepisów dotyczących walki z podrabianiem włoskich i europejskich wyrobów skórzanych


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu przepisów dotyczących walki z podrabianiem włoskich i europejskich wyrobów skórzanych  
B8-0326/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, włoski sektor wyrobów skórzanych sam jeden odpowiada za ponad połowę całej produkcji europejskiej;

B.  mając na uwadze, że jest on bezpośrednio dotknięty podrabianiem i przemytem wyrobów imitujących wyroby włoskie;

C.  mając na uwadze, że dane na temat podrabiania włoskich wyrobów skórzanych są alarmujące i wykazują zdecydowaną tendencję wzrostową, a szkody wynikające z tego procederu szacowane są na 1 mld EUR, co odpowiada ok. 4000 miejsc pracy;

D.  mając na uwadze, że utrata przychodów z VAT i unikanie opodatkowania wynikają ze spadku sprzedaży w całej Unii Europejskiej;

1.  zwraca się do Komisji o przyjęcie nadzwyczajnych środków w celu odwrócenia tendencji wzrostowej bezrobocia młodzieży we Włoszech;

2.  uważa, że należy potraktować priorytetowo kwestię walki z podrabianiem i przemytem;

3.  wzywa Komisję do podjęcia środków nadzwyczajnych w celu jak największego ograniczenia opisanego zjawiska.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności