FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 57k
17.2.2016
PE579.759v01-00
 
B8-0326/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om en översyn av lagarna för att bekämpa förfalskningar av italienska och europeiska läder- och skinnvaror


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om en översyn av lagarna för att bekämpa förfalskningar av italienska och europeiska läder- och skinnvaror  
B8-0326/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I Italien tillverkas mer än hälften av alla läder- och skinnvaror i Europa.

B.  Denna bransch drabbas direkt av att italienska originalprodukter förfalskas och sedan säljs av smugglare.

C.  Antalet förfalskade italienska läder- och skinnvaror är oroväckande högt. Förfalskningarna har ökat kraftigt, och skadorna beräknas till 1 miljard euro, vilket motsvarar ungefär 4 000 arbetstillfällen.

D.  Moms- och skatteintäkterna har minskat på grund av vikande försäljning i hela EU.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta extraordinära åtgärder för att bryta tendensen med ökad ungdomsarbetslöshet i Italien.

2.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att prioritera frågan om bekämpning av varumärkesförfalskning och smuggling.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta extraordinära åtgärder för att i möjligaste mån undanröja dessa problem.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy