RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 152kWORD 57k
24.2.2016
PE579.760v01-00
 
B8-0327/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


põllumajanduspoliitika põhjaliku reformi kohta


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek põllumajanduspoliitika põhjaliku reformi kohta  
B8-0327/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Prantsusmaa põllumajandussektor on sattunud struktuurikriisi, mille on põhjustanud Euroopa Liidu juhtimisel teostatud turgude reguleerimise vähendamine, mis on kaasa toonud suuri hinnakõikumisi ja süvendanud kasvava võlakoorma all olevate põllumajandustootjate ebakindlust;

B.  arvestades, et vabakaubanduslepingud (Kanada ja Ameerika Ühendriikidega) süvendavad põllumajanduskriisi, kuna imporditud toodete kogus suureneb;

C.  arvestades, et mõningad riigid, nagu Kanada, on säilitanud tagatud miinimumhindade süsteemi ning soodustanud riigi ja tootjate vahelisi läbirääkimisi kutsealadevaheliste ühiskavade kaudu, milles määratakse vajadusepõhiselt kindlaks tootmise aastakvoot riiklikul tasandil ja piirkondlikult jaotatuna;

1.  palub komisjonil kehtestada tagatud miinimumhinnad ja kvoodid ning võimaldada riikidel vabalt ja tootjatega läbi rääkides kindlaks määrata aastane tootmismaht;

2.  nõuab töödeldud toodetes sisalduva liha märgistamise kehtestamist;

3.  palub liikmesriikidel toetada Ameerika Ühendriikide eeskujul avalikus sektoris lühikese tarneahelaga kohalikke tooteid.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika