PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 379kWORD 61k
24.2.2016
PE579.760v01-00
 
B8-0327/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la reforma profundă a politicii agricole


Sophie Montel, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la reforma profundă a politicii agricole  
B8-0327/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât sectorul agricol francez traversează o criză structurală alimentată de o dereglementare a piețelor orchestrată de Uniunea Europeană, care a dus la o puternică volatilitate a prețurilor și la o mai mare incertitudine pentru agricultorii din ce în ce mai îndatorați;

B.  întrucât tratatele de comerț liber (cu Canada și Statele Unite) vor accentua criza agricolă, mărind volumul produselor importate;

C.  întrucât anumite țări, cum ar fi Canada, au menținut un sistem de prețuri minime garantate și au acordat importanță discuțiilor dintre stat și producători prin intermediul planurilor comune interprofesionale care fixează, în funcție de nevoi, o cotă anuală de producție definită la nivel național și repartizată la nivel regional;

1.  cere Comisiei să restabilească prețuri minime garantate și să permită statelor să fixeze liber, prin negocieri cu producătorii, un volum anual de producție;

2.  cere instituirea etichetării cărnii prezente în produsele prelucrate;

3.  cere statelor membre să sprijine, după modelul Statelor Unite, produsele locale în filierele scurte pentru autoritățile administrative.

Notă juridică - Politica de confidențialitate