RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 58k
24.2.2016
PE579.767v01-00
 
B8-0334/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


suurte jaemüügikettide ja tootjate vaheliste suhete kohta


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek suurte jaemüügikettide ja tootjate vaheliste suhete kohta  
B8-0334/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et tootjahindu ei ole pärast 2000. aastat tõstetud, kuigi suurte jaemüügikettide kasumimarginaalid on tänu kõrgematele müügihindadele kasvanud;

B.  arvestades, et suured jaemüügiketid on tekitanud põllumajandustootjatele hävitavalt mõjuva deflatsioonispiraali, avaldades üha kasvavat survet tarnijatele (importides rohkem kui vaja, ähvardades toodete kõrvaldamisega pakutavast valikust ja ignoreerides kulude kasvu);

C.  arvestades, et see on põhjustatud nii ametiasutuste passiivsusest (lastes jaemüüjatel veelgi rohkem kontsentreeruda ning suurendada oma ostujõudu ja domineerivat seisundit tarnijate suhtes) kui ka ELi konkurentsiõigusest;

D.  arvestades, et see olukord põhjustab lisandväärtuse ebavõrdset jaotumist tootjate, töötlejate ja suurte jaemüügikettide vahel;

1.  nõuab liikmesriikide vabastamist ELi konkurentsiõigusest, et oleks võimalik paremini reguleerida sisseostu- ja edasimüügihindu, tugevdada tootjaorganisatsioone ning anda konkurentsiasutustele võimalus tegeleda „tootjate ülejääkide“ ümberjagamisega, kui tarnijad on kahju kannatanud.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika