PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 383kWORD 60k
24.2.2016
PE579.772v01-00
 
B8-0339/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la introducerea relaxării cantitative („quantivative easing”) pentru cetățeni


Sophie Montel, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la introducerea relaxării („quantivative easing”) cantitative pentru cetățeni   
B8-0339/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât băncile centrale din țările dezvoltate s-au lansat, după criza din 2008, în politici așa-numite neconvenționale;

B.  întrucât aceste politici sunt insuficiente, deoarece reducerea ratei dobânzii de referință sub zero, pe de o parte, nu a reușit să stimuleze cererea și oferta de credit într-un mediu economic propice reducerii datoriilor și, pe de altă parte, încurajează exigența de randament, asumarea de riscuri și instabilitatea financiară;

C.  întrucât relaxarea cantitativă, prin crearea de lichidități, a finanțat într-o foarte mică măsură activitatea reală, deoarece nu a generat decât o creștere a prețurilor activelor;

D.  întrucât doar o politică monetară care să susțină direct cererea de bunuri („helicopter money”) și care să nu treacă prin intermediari ineficienți, și anume creditul sau prețurile activelor, este în măsură să redreseze cererea nominală,

1.  cere Comisiei să permită statelor membre să introducă o veritabilă relaxare cantitativă pentru cetățeni, prin intermediul băncilor centrale naționale.

 

Notă juridică - Politica de confidențialitate