PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 305kWORD 60k
24.2.2016
PE579.772v01-00
 
B8-0339/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o uvedbi kvantitativnega rahljanja za državljane


Sophie Montel, Florian Philippot

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o uvedbi kvantitativnega rahljanja za državljane  
B8-0339/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker so centralne banke razvitih držav po krizi iz leta 2008 začele izvajati tako imenovano nekonvencionalno politiko;

B.  ker te politike ne zadostujejo, saj znižanje ključnih obrestnih mer na ničelno spodnjo mejo denimo ni spodbudilo večjega povpraševanja in ponudbe posojil v ekonomskem okolju, ki je nagnjen razdolževanju, po drugi strani pa spodbuja zahtevo po donosu, prevzemanje tveganj in finančno nestabilnost;

C.  ker se je s kvantitativnim rahljanjem na podlagi ustvarjanja likvidnosti zelo malo financirala realna dejavnost, saj je spodbudil zvišanje cen aktivnih sredstev;

D.  ker se lahko samo monetarna politika, ki neposredno podpira povpraševanje po premoženju („helicopter money”) in se ne poslužuje neučinkovitega posredovanja posojil ali cen aktivnih sredstev, spodbudi večjo nominalno povpraševanje;

1.  poziva Komisijo, naj državam članicam prek nacionalnih centralnih bank omogoči vzpostavitev dejanskega kvantitativnega rahljanja za državljane.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov