RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 57k
24.2.2016
PE579.774v01-00
 
B8-0341/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Hiina terasetootjate kõlvatu konkurentsi kohta


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Hiina terasetootjate kõlvatu konkurentsi kohta  
B8-0341/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Hiina tööstuses on tekkinud ületootmiskriis, mistõttu tootmine ei ole kooskõlas ülemaailmse nõudlusega;

B.  arvestades, et terase ületoodangut Hiinas hinnatakse 340 miljonile tonnile;

C.  arvestades, et Hiina terasetoodang on üle kahe korra suurem kui Jaapani, Ameerika Ühendriikide, India ja Venemaa toodang kokku, samas kui ligi kaks kolmandikku riigi alumiiniumitehastest töötab kahjumiga, mis tekitab surve hindade vähendamiseks;

D.  arvestades, et Hiina nõudluse vähenemise tõttu on terase import Euroopa Liitu viimase kahe aasta jooksul praktiliselt kahekordistunud, mis on kaasa toonud tehaste sulgemise ja arvukad vallandamised (viimastel aastatel on kadunud 40 000 töökohta);

E.  arvestades, et komisjon ja nõukogu võivad anda Hiinale turumajandusliku staatuse, millel oleksid ELi liikmesriikide tööstusele hävitavad tagajärjed;

1.  nõuab, et komisjon lubaks liikmesriikidel võtta meetmeid impordikvootide kehtestamiseks, et Hiina terasetootjate sotsiaalsele dumpingule vastu seista.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika