PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 379kWORD 61k
24.2.2016
PE579.774v01-00
 
B8-0341/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la concurența neloială exercitată de oțelul chinez


Sophie Montel, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la concurența neloială exercitată de oțelul chinez  
B8-0341/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât China se confruntă cu o criză a capacităților industriale excedentare, care generează o producție decuplată de cererea mondială;

B.  întrucât se estimează că producția excedentară de oțel din China este de 340 de milioane de tone;

C.  întrucât producția sa de oțel este de două ori mai mare decât cea a Japoniei, Statelor Unite, Indiei și Rusiei la un loc, în vreme ce aproape două treimi din uzinele de aluminiu din țară sunt deficitare, ceea ce duce la scăderea prețurilor;

D.  întrucât, în ultimii doi ani, importurile de oțel în Uniunea Europeană aproape s-au dublat datorită scăderii cererii chineze, fapt care a condus la închiderea unor uzine și la numeroase disponibilizări (40 000 de locuri de muncă pierdute în ultimii ani);

E.  întrucât Comisia și Consiliul ar putea acorda Chinei statutul de economie de piață, fapt care ar avea efecte devastatoare asupra industriilor statelor membre ale Uniunii,

1.  solicită Comisiei să permită statelor membre să ia măsuri în vederea stabilirii unor contingente de import pentru a face față dumping-ului social exercitat de oțelul chinez.

Notă juridică - Politica de confidențialitate