PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 220kWORD 60k
24.2.2016
PE579.774v01-00
 
B8-0341/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o nelojalni konkurenci kitajskega jekla


Sophie Montel, Florian Philippot

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o nelojalni konkurenci kitajskega jekla  
B8-0341/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker se Kitajska sooča s krizo presežka industrijskih zmogljivosti, zaradi katere proizvodnja ni sorazmerna s svetovnim povpraševanjem;

B.  ker se presežek proizvodnje jekla na Kitajskem ocenjuje na 340 milijonov ton;

C.  ker je proizvodnja jekla v tej državi dvakrat večja kot proizvodnja Japonske, Združenih držav, Indije in Rusije skupaj, medtem ko je dve tretjini tovarn aluminija v tej državi deficitarnih, zaradi česar se cene še bolj nižajo;

D.  ker se je v zadnjih dveh letih uvoz jekla v Evropsko unijo praktično podvojil zaradi upada povpraševanja na Kitajskem, kar je povzročilo zaprtje tovarn in številna odpuščanja (40.000 izgubljenih delovnih mest v zadnjih letih);

E.  ker bi Komisija in Svet Kitajski lahko priznala status tržnega gospodarstva, kar bi bilo pogubno za industrijo v državah članicah Unije;

1.  zahteva od Komisije, naj državam članicam omogoči sprejetje uvoznih kvot, s katerim bodo obvladovale socialni damping zaradi kitajskega jekla.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov