ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 455kWORD 60k
25.2.2016
PE579.795v01-00
 
B8-0382/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно повишаването на осведомеността относно разхищаването на храни


Джанлука Буонано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно повишаването на осведомеността относно разхищаването на храни  
B8-0382/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че според наличните данни всяка година в Европа около 100 милиона тона храни, включително голям дял селскостопански хранителни продукти, се озовават на боклука;

Б.  като има предвид, че от тези неблагоприятни данни изглежда, че предприеманите досега действия за повишаване на осведомеността са все по-малко ефикасни по отношение на ограничаването на разхищението на храни;

В.  като има предвид, че според някои прогнози през 2020 г. липсата на координирани планове за образователни и комуникационни действия ще бъде една от основните причини за потресаващото увеличаване на разхищението на храни, въпреки че 80 милиона души в Европа вече живеят под прага на бедността;

1.  счита, че е необходимо да се обърне по-голямо внимание на проблема, който следва да се разглежда като приоритет;

2.  предлага да се приемат законодателни мерки и да се разработят програми и финансиране, които да благоприятстват честото предприемане на действия за повишаване на осведомеността, насочени към намаляване на мащаба на разхищението на храни.

Правна информация - Политика за поверителност