FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 151kWORD 57k
25.2.2016
PE579.795v01-00
 
B8-0382/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om en øget bevidsthed om fødevarespild


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om en øget bevidsthed om fødevarespild  
B8-0382/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at tallene viser, at omkring 100 mio. tons fødevarer, herunder en stor procentdel landbrugsfødevarer, hvert år ender i skraldespanden i Europa;

B.  der henviser til, at de negative tal indikerer, at de opmærksomhedsskabende foranstaltninger, der er truffet til dato, viser sig stadig mindre effektive til at få reduceret fødevarespildet;

C.  der henviser til, at manglen på koordinerede uddannelses- og kommunikationsplaner følge visse prognoser vil være en af de vigtigste årsager til en svimlende stigning i fødevarespildet i 2020, til trods for at 80 mio. mennesker i Europa allerede lever under fattigdomsgrænsen;

1.  finder det nødvendigt at være mere opmærksom på dette problem, som bør have højeste prioritet;

2.  foreslår Kommissionen at gennemføre et lovindgreb og udarbejde programmer og finansieringsmodeller til fremme af opmærksomhedsskabende foranstaltninger med henblik på at reducere fødevarespildet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik