PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 146kWORD 57k
25.2.2016
PE579.795v01-00
 
B8-0382/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


elintarvikejätettä koskevan tietoisuuden lisäämisestä


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys elintarvikejätettä koskevan tietoisuuden lisäämisestä  
B8-0382/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että saatavilla olevien tietojen mukaan jätteisiin päätyy Euroopassa joka vuosi noin 100 miljoonaa tonnia ruokaa, josta suuri osuus on maatalouselintarvikkeita;

B.  toteaa tämän osoittavan, että tähän mennessä toteutetut elintarvikejätettä koskevat tiedotuskampanjat ovat epäonnistuneet;

C.  toteaa, että joidenkin ennusteiden mukaan koordinoitujen koulutus- ja tiedotussuunnitelmien puute tulee vuonna 2020 olemaan yksi merkittävimmistä syistä elintarvikejätteen huimaan lisääntymiseen, vaikka samaan aikaan 80 miljoonaa ihmistä Euroopassa elää köyhyysrajan alapuolella;

1.  katsoo, että tähän merkittävään ongelmaan on kiinnitettävä enemmän huomiota;

2.  ehdottaa lainsäädäntöaloitteiden tekemistä ja sellaisten ohjelmien ja sellaisen rahoituksen käyttöönottoa, joiden avulla voidaan edistää toistuvien tiedotuskampanjoiden toteuttamista elintarvikejätteen määrän vähentämiseksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö