ONTWERPRESOLUTIE
PDF 150kWORD 57k
25.2.2016
PE579.795v01-00
 
B8-0382/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over bewustmaking omtrent voedselverspilling


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over bewustmaking omtrent voedselverspilling  
B8-0382/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat uit gegevens blijkt dat in Europa jaarlijks ongeveer 100 miljoen ton voedsel wordt weggesmeten, voornamelijk landbouwproducten;

B.  overwegende dat gezien deze negatieve gegevens de tot nog toe gevoerde bewustmakingscampagnes steeds minder effect hebben op de voedselverspilling;

C.  overwegende dat volgens bepaalde voorspellingen het ontbreken van gecoördineerde onderwijs- en communicatieplannen een van de belangrijkste oorzaken zal zijn van de duizelingwekkende toename van voedselverspilling tegen 2020, terwijl dan 80 miljoen inwoners van Europa onder de armoededrempel zullen leven;

1.  vindt dat meer aandacht moet worden besteed aan dit probleem, dat prioriteit moet krijgen;

2.  stelt voor om wetgeving vast te stellen en programma's en middelen te bepalen die de regelmatige bewustmakingscampagnes ter vermindering van de voedselverspilling bevorderen.

Juridische mededeling - Privacybeleid