PROJEKT REZOLUCJI
PDF 307kWORD 59k
25.2.2016
PE579.795v01-00
 
B8-0382/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie uwrażliwienia na kwestie marnotrawstwa żywności


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uwrażliwienia na kwestie marnotrawstwa żywności  
B8-0382/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według w Europie według dostępnych danych co roku około 100 mln ton żywności, z czego wysoki odsetek stanowią produkty rolno-spożywcze, wyrzucanych jest do śmieci;

B.  mając na uwadze, że w świetle tych niekorzystnych danych okazuje się, że działania uwrażliwiające podejmowane dotychczas mają znikomy wpływ na zjawisko marnotrawstwa żywności;

C.  mając na uwadze, że według niektórych prognoz w 2020 r. brak skoordynowanych planów w dziedzinie szkolenia i informacji będzie jedną z głównych przyczyn olbrzymiego wzrostu marnotrawstwa żywności, pomimo tego, że już ponad 80 mln osób w Europie żyje poniżej progu ubóstwa;

1.  uważa za konieczne zwrócenie większej uwagi na ten problem, który należy uznać za priorytetowy;

2.  uważa, że niezbędne jest podjęcie działań ustawodawczych oraz opracowanie programów i przewidzenie finansowania, które będą sprzyjać częstemu prowadzeniu działań uwrażliwiających mających na celu zmniejszenie rozmiarów marnotrawstwa żywności.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności