PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 373kWORD 60k
25.2.2016
PE579.795v01-00
 
B8-0382/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la creșterea gradului de conștientizare cu privire la risipa de alimente


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la creșterea gradului de conștientizare cu privire la risipa de alimente  
B8-0382/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât datele arată faptul că în fiecare an, în Europa, circa 100 de milioane de tone de alimente cu un procent ridicat de produse agroalimentare ajung la gunoi;

B.  întrucât, având în vedere datele negative, acțiunile de sensibilizare întreprinse până în prezent au un impact din ce în ce mai mic asupra risipei de alimente;

C.  întrucât, potrivit unor previziuni, în anul 2020, lipsa unor planuri coordonate de educație și comunicare va figura printre principalele cauze ale creșterii vertiginoase a risipei alimentare, în ciuda faptului că, în Europa, 80 de milioane de persoane trăiesc sub pragul sărăciei;

1.  consideră că este necesar să se acorde o mai mare atenție acestei probleme, care trebuie să fie considerată prioritară;

2.  propune adoptarea unor dispoziții legislative și definirea programelor și finanțărilor care pot promova acțiuni frecvente de sensibilizare menite să reducă volumul risipei alimentare.

Notă juridică - Politica de confidențialitate