FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 151kWORD 57k
25.2.2016
PE579.795v01-00
 
B8-0382/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om ökad medvetenhet om matsvinn


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om ökad medvetenhet om matsvinn  
B8-0382/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Statistiken visar att varje år slängs ca 100 miljoner ton mat i EU, framför allt jordbruksbaserade livsmedel.

B.  Med tanke på statistiken förefaller de satsningar för ökade kunskaper som hittills gjorts inte ha inverkat på matsvinnet i någon större omfattning.

C.  Utan samordnade utbildnings- och kommunikationsplaner kommer matsvinnet att ha ökat enormt 2020 enligt vissa prognoser, trots att minst 80 miljoner redan lever under fattigdomsgränsen i EU.

1.  Europaparlamentet anser att detta problem måste uppmärksammas mer och prioriteras.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ingripa lagstiftningsvägen och att fastställa program och finansiering som kan främja återkommande satsningar för ökade kunskaper i syfte att minska matsvinnet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy