ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 453kWORD 59k
1.3.2016
PE579.796v01-00
 
B8-0383/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно преразглеждане на разпоредбите, свързани с опазването на европейското музикално наследство


Джанлука Буонано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно преразглеждане на разпоредбите, свързани с опазването на европейското музикално наследство  
B8-0383/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че музиката представлява върховата точка на постиженията в областта на културата за всички европейски държави;

Б.  като има предвид, че все по-големите съкращения, осъществявани от държавите членки в областта на културата, а оттук и на музиката, неизбежно водят до загуба на огромно и безценно европейско музикално наследство;

В.  като има предвид, че музикантите, музикалните организации и професионалните сдружения на музикантите все повече са принудени да оцеляват в една унизителна социално-икономическа среда, където често и безмилостно биват закривани многобройни и важни културни институции;

1.  счита, че е необходимо да се обърне по-голямо внимание на проблема, който следва да се разглежда като приоритет;

2.  предлага намеса по този въпрос с цел опазване на европейското музикално наследство и насърчаване на музикална култура.

Правна информация - Политика за поверителност