FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 151kWORD 57k
1.3.2016
PE579.796v01-00
 
B8-0383/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om en omarbejdelse af lovgivningen vedrørende beskyttelse af Europas musikalske kulturarv


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om en omarbejdelse af lovgivningen vedrørende beskyttelse af Europas musikalske kulturarv  
B8-0383/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at musik er det ypperste inden for kultur for alle de europæiske stater;

B.  der henviser til, at de stadigt stigende nedskæringer, der foretages af medlemsstaterne på kultur-, og dermed også musikområdet, uundgåeligt vil resultere i tab af dele af Europas enorme og værdifulde musikalsk arv;

C.  der henviser til, at musikere, musikerorganisationer og professionelle musikersammenslutninger stadig oftere kæmper med at overleve under ydmygende socioøkonomiske forhold, hvilket fører til hyppige og ubønhørlige lukninger af talrige og betydningsfulde kulturbegivenheder;

1.  finder det nødvendigt at være mere opmærksom på dette problem, som bør have højeste prioritet;

2.  foreslår, at der træffes foranstaltninger til at beskytte Europas musikalske kulturarv og fremme musikkulturen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik