ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 446kWORD 60k
1.3.2016
PE579.796v01-00
 
B8-0383/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των κανόνων για την προστασία της ευρωπαϊκής μουσικής κληρονομιάς


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό των κανόνων για την προστασία της ευρωπαϊκής μουσικής κληρονομιάς Tο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο 
B8‑0383/2016

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μουσική αποτελεί το υψηλότερο σημείο πολιτιστικής υπεροχής για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόμενες περικοπές στις οποίες προβαίνουν τα κράτη μέλη στον τομέα του πολιτισμού και, ως εκ τούτου, τη μουσική, οδηγεί αναπόδραστα στην απώλεια της τεράστιας και πολύτιμης ευρωπαϊκής μουσικής κληρονομιάς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλλιτέχνες, μουσικοί οργανισμοί και ενώσεις όλο και περισσότερο αναγκάζονται να επιβιώνουν εντός ενός ταπεινωτικού κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος, συχνά και αναπόδραστα με κλείσιμο πολλών σημαντικών φεστιβάλ θεάτρου·

1.  θεωρεί αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο πρόβλημα που θα πρέπει να καταστεί ζήτημα προτεραιότητας·

2.  προτείνει να υπάρξει παρέμβαση για τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής μουσικής κληρονομιάς και την προώθηση της μουσικής παιδείας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου