RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 146kWORD 57k
1.3.2016
PE579.796v01-00
 
B8-0383/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa muusikapärandi kaitsmist käsitlevate õigusaktide läbivaatamise kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa muusikapärandi kaitsmist käsitlevate õigusaktide läbivaatamise kohta  
B8-0383/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et muusika kujutab endast kõikide Euroopa riikide jaoks kultuurilise väljapaistvuse kõrgeimat tippu;

B.  arvestades, liikmesriigid teevad kultuuri ja seega ka muusika valdkonnas üha suuremaid kärpeid, mis viivad vältimatult Euroopa hiiglasliku ja hinnalise muusikapärandi kadumiseni;

C.  arvestades, et artiste, muusikaorganisatsioone ja vastavaid ühendusi sunnitakse üha enam läbi ajama alandavais sotsiaalmajanduslikes tingimusis ning sageli suletakse halastamatult mitmeid olulisi teatreid;

1.  peab vajalikuks osutada sellele prioriteetsele küsimusele rohkem tähelepanu;

2.  teeb ettepaneku võtta meetmeid, et kaitsta Euroopa muusikapärandit ja edendada muusikakultuuri.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika