PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 146kWORD 57k
1.3.2016
PE579.796v01-00
 
B8-0383/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Euroopan musiikillisen perinnön suojelemiseen liittyvien säädösten muuttamisesta


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Euroopan musiikillisen perinnön suojelemiseen liittyvien säädösten muuttamisesta  
B8-0383/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että musiikki edustaa kaikissa Euroopan valtioissa kulttuurin huippuosaamista;

B.  ottaa huomioon, että koska jäsenvaltiot leikkaavat jatkuvasti enemmän kulttuurista ja näin myös musiikista, Euroopan valtava, arvokas musiikillinen perintö menetetään väistämättä;

C.  ottaa huomioon, että taiteilijat, musiikkijärjestöt ja alan yhdistykset joutuvat selviytymään koko ajan nöyryyttävämmissä sosioekonomisissa olosuhteissa, kun monia tärkeitä teatteriohjelmistoja jatkuvasti armotta lakkautetaan;

1.  katsoo, että tähän merkittävään ongelmaan on kiinnitettävä enemmän huomiota;

2.  ehdottaa toimenpiteitä Euroopan musiikillisen perinnön suojelemiseksi ja musiikkikulttuurin edistämiseksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö