REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 376kWORD 59k
1.3.2016
PE579.796v01-00
 
B8-0383/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Eiropas mūzikas mantojuma aizsardzības noteikumu pārskatīšanu


Gianluca Buonanno

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas mūzikas mantojuma aizsardzības noteikumu pārskatīšanu  
B8-0383/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā mūzika ir augstākais kultūras izcilības sasniegums visās Eiropas valstīs;

B.  tā kā dalībvalstis aizvien vairāk samazina budžetu kultūrai, līdz ar to arī mūzikai un tāpēc neizbēgami tiek zaudēts milzīgais un vērtīgais Eiropas mūzikas mantojums;

C.  tā kā mākslinieki, mūzikas organizācijas un nozares apvienības aizvien vairāk ir spiesti izdzīvot pazemojošos sociālekonomiskos apstākļos, kad bieži un nepielūdzami tiek slēgti daudzi un nozīmīgi teātrim veltīti izdevumi,

1.  uzskata, ka šai problēmai, kas būtu jāvērtē kā prioritāra, ir jāpievērš lielāka uzmanība;

2.  ierosina veikt pasākumus, ar kuriem aizsargāt Eiropas mūzikas mantojumu un atbalstīt mūzikas kultūru.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika