ONTWERPRESOLUTIE
PDF 150kWORD 57k
1.3.2016
PE579.796v01-00
 
B8-0383/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de herziening van de voorschriften ter bescherming van het Europese muzikale erfgoed


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de herziening van de voorschriften ter bescherming van het Europese muzikale erfgoed  
B8-0383/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat muziek voor alle Europese landen het toppunt van culturele uitmuntendheid vormt;

B.  overwegende dat de steeds toenemende besparingen van de lidstaten op het vlak van cultuur en dus ook op het vlak van muziek onverbiddelijk leiden tot het verlies van het immense en kostbare Europese muzikale erfgoed;

C.  overwegende dat artiesten, muziekorganisaties en beroepsverenigingen in een sociaaleconomisch steeds meer vernederende situatie moeten overleven, omdat steeds meer belangrijke theatergenootschappen onherroepelijk de deuren moeten sluiten;

1.  vindt dat meer aandacht moet worden besteed aan dit probleem, dat prioriteit moet krijgen;

2.  stelt voor maatregelen te treffen ter bescherming van het Europese muzikale erfgoed en ter bevordering van de muziekcultuur.

Juridische mededeling - Privacybeleid