PROJEKT REZOLUCJI
PDF 307kWORD 59k
1.3.2016
PE579.796v01-00
 
B8-0383/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie uregulowania przepisów dotyczących ochrony europejskiego dorobku muzycznego


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uregulowania przepisów dotyczących ochrony europejskiego dorobku muzycznego  
B8-0383/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że muzyka reprezentuje najwyższy stopień kulturalnej doskonałości dla wszystkich państw europejskich;

B.  mając na uwadze, że coraz większe cięcia wydatków na kulturę, a więc i na muzykę, stosowane przez państwa członkowskie nieuchronnie prowadzą do utraty ogromnego i cennego europejskiego dorobku muzycznego;

C.  mając na uwadze, że artyści, organizacje muzyczne i stowarzyszenia branżowe coraz częściej zmuszeni są próbować przetrwać w upokarzających warunkach społeczno-gospodarczych, którym towarzyszy równie częsta i nieubłagana likwidacja wielu ważnych festiwali teatralnych;

1.  uważa za konieczne zwrócenie większej uwagi na ten problem, który należy uznać za priorytetowy;

2.  proponuje podjęcie działań mających na celu ochronę europejskiego dorobku muzycznego i promowanie kultury muzycznej.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności