FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 151kWORD 57k
1.3.2016
PE579.796v01-00
 
B8-0383/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om ändring av regelverket för bevarande av det europeiska musikarvet


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om ändring av regelverket för bevarande av det europeiska musikarvet  
B8-0383/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Musiken utgör en höjdpunkt för kulturen i alla EU:s medlemsstater.

B.  De allt större nedskärningarna i medlemsstaterna på kulturområdet, och således också på musikområdet, innebär oundvikligen en förlust av det väldiga och värdefulla europeiska musikarvet.

C.  Artister, musikföreningar och yrkesmusikerföreningar tvingas i allt högre grad att överleva under socioekonomiskt förödmjukande former, med den ofta förekommande och obönhörliga nedläggningen av många stora teaterfestivaler.

1.  Europaparlamentet anser att detta problem måste uppmärksammas mer och prioriteras.

2.  Europaparlamentet föreslår ingripanden för att bevara det europeiska musikarvet och främja musikkulturen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy