ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 459kWORD 60k
7.3.2016
PE579.799v01-00
 
B8-0386/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно интегрирането на „Щит за личните данни в отношенията между ЕС – САЩ“


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно интегрирането на „Щит за личните данни в отношенията между ЕС – САЩ“  
B8-0386/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Директива 95/46/ЕО,

–  като взе предвид „Щит за личните данни в отношенията между ЕС – САЩ“,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейската комисия и Съединените щати неотдавна сключиха споразумение, озаглавено „Щит за личните данни в отношенията между ЕС – САЩ“, което заменя споразумението относно сферата на неприкосновеност на личния живот за защита на потоците от данни между европейското и американското общество;

Б.  като има предвид, че при обработването на лични данни трябва да се зачитат свободата и основните права, за да се допринесе за икономическия и социален напредък и за развитието на благосъстоянието на хората;

В.  като има предвид, че в случай на нарушение гражданите на ЕС биха могли да се обърнат към своя национален орган за защита на данните, но ако даден спор не бъде уреден чрез тези инструменти, в крайна сметка може да се използва даден арбитражен механизъм, чието решение се счита за изпълняемо;

1.  призовава Комисията да опрости механизма за защита, като се има предвид, че трансатлантическата арбитражна система би изискала от гражданите полагането на огромни усилия.

Правна информация - Политика за поверителност