NÁVRH USNESENÍ
PDF 239kWORD 59k
7.3.2016
PE579.799v01-00
 
B8-0386/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o integraci „systému EU–USA na ochranu soukromí“


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o integraci „systému EU–USA na ochranu soukromí“  
B8-0386/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na směrnici 95/46/ES,

–  s ohledem na „systém EU–USA na ochranu soukromí“,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská komise a Spojené státy nedávno uzavřely dohodu, jež nahrazuje takzvanou „dohodu o bezpečném přístavu“ o ochraně toků údajů mezi evropskými a americkými společnostmi, a nazývá se „systém EU–USA na ochranu soukromí“;

B.  vzhledem k tomu, že nakládání s osobními údaji musí respektovat základní práva a svobody, aby přispívalo k hospodářskému a sociálnímu pokroku a rozvoji dobrých životních podmínek občanů;

C.  vzhledem k tomu, že v případě porušení pravidel se občané EU budou moci obracet na své vnitrostátní orgány ochrany osobních údajů, a pokud spor nebude vyřešen prostřednictvím těchto nástrojů, budou se moci odvolat v poslední instanci k arbitráži, jejíž rozhodnutí bude platné;

1.  žádá Komisi, aby zjednodušila mechanismus pro ochranu, neboť transatlantická arbitráž by od občanů vyžadovala enormní vynaložení energie.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí