RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 153kWORD 57k
7.3.2016
PE579.799v01-00
 
B8-0386/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield integreerimise kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield integreerimise kohta  
B8-0386/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse direktiivi 95/46/EÜ,

–  võttes arvesse ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa Komisjon ja Ameerika Ühendriigid sõlmisid hiljuti kokkuleppe, millega asendatakse nn Safe Harbor eesmärgiga kaitsta Euroopa ja Ameerika Ühendriikide äriühingute vahelisi andmevooge (nn ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield);

B.  arvestades, et isikuandmete töötlemisel tuleb austada põhivabadusi ja -õigusi, et aidata kaasa majanduslikele ja sotsiaalsetele edusammudele ning üksikisikute heaolu arengule;

C.  arvestades, et rikkumise korral saavad ELi kodanikud pöörduda oma riiklike andmekaitseasutuste poole, samas kui siis, kui vaidlust ei suudeta lahendada niisuguste vahendite abil, on võimalik viimase instantsina kasutada vahekohtumehhanismi, mille otsus kuulub täitmisele;

1.  palub komisjonil muuta kaitsemehhanism lihtsamaks, kuna Atlandi-ülene vahekohtusüsteem nõuaks kodanikelt ülimalt suurt energiakulu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika