PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 235kWORD 60k
7.3.2016
PE579.799v01-00
 
B8-0386/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o nadopunjavanju „štita privatnosti” EU-a i SAD-a


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o nadopunjavanju „štita privatnosti” EU-a i SAD-a  
B8-0386/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Direktivu 95/46/EZ,

–  uzimajući u obzir „štit privatnosti” EU-a i SAD-a,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da su Europska komisija i Sjedinjene Američke Države nedavno sklopile sporazum nazvan „štit privatnosti EU-a i SAD-a”, kojim se zamjenjuje takozvana „sigurna luka” za zaštitu protoka podataka između europskih poduzeća i poduzeća iz SAD-a;

B.  budući da se pri postupanju s osobnim podacima moraju poštovati temeljne slobode i prava u cilju doprinosa gospodarskom i socijalnom napretku i razvoju dobrobiti pojedinaca;

C.  budući da će se u slučaju kršenja građani EU-a moći obratiti nacionalnim tijelima za zaštitu podataka u svojoj državi, a ako se spor ne riješi na taj način moći će kao najvišoj instanci pribjeći mehanizmu arbitraže, čija će odluka biti pravomoćna;

1.  poziva Komisiju da pojednostavi mehanizam zaštite s obzirom na to da bi sustav transatlantske arbitraže od građana iziskivao ogroman utrošak energije.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti