PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 382kWORD 59k
7.3.2016
PE579.799v01-00
 
B8-0386/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl ES ir JAV privatumo apsaugos integracijos


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl ES ir JAV privatumo apsaugos integracijos  
B8-0386/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Direktyvą 95/46/EB,

–  atsižvelgdamas į ES ir JAV privatumo apsaugą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Europos Komisija ir JAV neseniai sudarė susitarimą, kuris pakeitė vadinamąjį „saugaus uosto“ susitarimą, skirtą duomenų srautų tarp ES ir JAV bendrovių apsaugai, vadinamą ES ir JAV privatumo apsauga;

B.  kadangi apdorojant asmeninius duomenis reikia laikytis pagrindinių teisių ir laisvių, skatinti ekonominį progresą ir žmonių gerovės plėtojimą;

C.  kadangi pažeidimo atveju ES piliečiai gali kreiptis į savo šalies duomenų apsaugos institucijas, o jei ginčas nebus išspręstas šiomis priemonėmis, galima pateikti skundą galutinei instancijai – arbitražui, kurio sprendimas bus vykdomasis;

1.  prašo Komisijos sukurti paprastesnį apsaugos mechanizmą, nes transatlantinė arbitražo sistema iš piliečių pareikalautų daug energijos ir taptų našta.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika