REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 385kWORD 59k
7.3.2016
PE579.799v01-00
 
B8-0386/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par „ES un ASV privātuma aizsarga” integrāciju


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par „ES un ASV privātuma aizsarga” integrāciju  
B8-0386/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Direktīvu 95/46/EK,

–  ņemot vērā „ES un ASV privātuma aizsargu”,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas Komisija un Savienotās Valstis nesen noslēdza nolīgumu — tā saucamo drošības zonas nolīgumu par tādās datu plūsmas aizsardzību, kas notiek starp Eiropas un Amerikas Savienoto Valstu uzņēmumiem un kas saucas ES un ASV privātuma aizsargs;

B.  tā kā, apstrādājot personas datus, ir jāievēro brīvības un pamattiesības, lai sekmētu ekonomisko un sociālo attīstību un fizisko personu labklājības attīstību;

C.  tā kā ES iedzīvotāju datu aizsardzības tiesību pārkāpuma gadījumā ES iedzīvotāji varēs vērsties pie savām valsts datu aizsardzības iestādēm, bet, ja attiecīgo strīdu nevarēs atrisināt ar šādu līdzekļu palīdzību, kā pēdējās instances risinājumu varēs izmantot tādas šķīrējtiesas mehānismu, kuras nolēmums būs galīgs un izpildāms,

1.  prasa, lai Komisija šo aizsardzības mehānismu padarītu vienkāršāku, jo transatlantiskās šķīrējtiesas sistēma no iedzīvotāju viedokļa nozīmētu nesamērīgi lielu enerģijas patēriņu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika