PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 59k
7.3.2016
PE579.799v01-00
 
B8-0386/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie integracji tarczy prywatności UE–USA


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie integracji tarczy prywatności UE–USA  
B8-0386/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając dyrektywę 95/46/WE,

–  uwzględniając EU–US Privacy Shield,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Komisja Europejska i Stany Zjednoczone zawarły niedawno porozumienie zwane tarczą prywatności UE–USA (EU–US Privacy Shield), które zastępuje tzw. bezpieczną przystań (Safe Harbour) i dotyczy ochrony przepływu danych między firmami europejskimi a amerykańskimi;

B.  mając na uwadze, że przetwarzanie danych osobowych musi odbywać się z poszanowaniem podstawowych praw i wolności, by przyczyniać się do rozwoju gospodarczego i społecznego oraz wzrostu dobrostanu obywateli;

C.  mając na uwadze, że w przypadku naruszeń obywatele UE będą mogli zwrócić się do organów ds. ochrony danych w swoim kraju, natomiast jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty za pomocą tego rodzaju narzędzi, w ostateczności będzie można skorzystać z mechanizmu arbitrażu, a podjęta w ten sposób decyzja będzie podlegać wykonaniu;

1.  zwraca się do Komisji o uproszczenie mechanizmu ochrony, gdyż system arbitrażu transatlantyckiego wymagać będzie od obywateli ogromnych nakładów energii.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności