NÁVRH UZNESENIA
PDF 155kWORD 59k
7.3.2016
PE579.799v01-00
 
B8-0386/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zavedení ochrany súkromia medzi EÚ a USA


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zavedení ochrany súkromia medzi EÚ a USA  
B8-0386/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu 95/46/ES,

–  so zreteľom na ochranu súkromia medzi EÚ a USA,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska komisia a USA nedávno uzavreli dohodu, ktorá nahradí tzv. bezpečný prístav na ochranu tokov údajov medzi európskymi a americkými spoločnosťami a ktorá sa nazýva aj ochrana súkromia medzi EÚ a USA;

B.  keďže spracovanie osobných údajov musí rešpektovať základné práva a slobody s cieľom prispieť k hospodárskemu a sociálnemu pokroku a rozvoju blahobytu jednotlivcov;

C.  keďže v prípade porušenia sa občania EÚ budú môcť obracať na svoje vnútroštátne orgány poverené ochranou údajov, no ak sa spor nevyrieši prostredníctvom týchto nástrojov, ako krajný prostriedok sa môže využiť arbitrážny mechanizmus, ktorého rozhodnutie bude mať konečnú platnosť;

1.  vyzýva Komisiu, aby zjednodušila mechanizmus ochrany, keďže transatlantický arbitrážny systém by si od občanov vyžadoval obrovské množstvo energie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia