ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 456kWORD 60k
16.2.2016
PE579.800v01-00
 
B8-0387/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно важността на Деня на възпоменание


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно важността на Деня на възпоменание  
B8-0387/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Резолюция 60/7 на Общото събрание на ООН от 1 ноември 2005 г.,

–  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд от 17 юли 1998 г., ратифициран от всички държави – членки на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че съгласно решението от Общото събрание на ООН от 2005 г. Денят на възпоменание се отбелязва всяка година на 27 януари;

Б.  като има предвид, че възпоменанието има ключова роля в борбата срещу екстремистките идеи, които все повече се разпространяват сред младите хора;

В.  като има предвид, че вече са положени много усилия за повишаване на осведомеността относно голямата трагедия, която представлява геноцидът, но че тези усилия все още не изглежда да са достатъчни, в тези трудни времена, за ограничаване на омразата, която може да се разпространи срещу малцинствата;

Г.  като има предвид, че случилите се събития не трябва повече да се повтарят;

1.  призовава Комисията да разгледа възможността за задължаване на държавите членки да включат в учебните програми задължителни семинари относно важността на възпоменанието, толерантността и уважението към различията.

Правна информация - Политика за поверителност