NÁVRH USNESENÍ
PDF 244kWORD 59k
16.2.2016
PE579.800v01-00
 
B8-0387/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o důležitosti Dne památky obětí holokaustu


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o důležitosti Dne památky obětí holokaustu  
B8-0387/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 60/7 ze dne 1. listopadu 2005,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu ze dne 17. července 1998, jejž ratifikovaly všechny členské státy Evropské unie,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se každý rok podle rozhodnutí Valného shromáždění OSN 27. ledna připomíná Den památky obětí holokaustu;

B.  vzhledem k tomu, že paměť má klíčovou úlohu v boji proti extrémistickým idejím, jež se stále více šíří mezi mládeží;

C.  vzhledem k tomu, že již bylo vynaloženo značné úsilí s cílem informovat občany o nezměrné tragédii, již představují genocidy, zdá se však, že vynaložené úsilí nebylo dostatečné k zastavení nenávisti, která se v dnešní těžké době může šířit vůči menšinám;

D.  vzhledem k tomu, že se tyto události již nesmějí opakovat;

1.  žádá Komisi, aby zvážila možnost uložit členským státům povinnost zavést do výukových programů povinné semináře o důležitosti připomínání, tolerance a respektování rozmanitosti.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí