FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 57k
16.2.2016
PE579.800v01-00
 
B8-0387/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om vigtigheden af mindedagen for holocaustofre


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om vigtigheden af mindedagen for holocaustofre  
B8-0387/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN’s Generalforsamlings resolution nr. 60/7 af 1. november 2005,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol af 17. juli 1998, som er ratificeret af alle EU’s medlemsstater,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at mindedagen for holocaustofre finder sted hvert år den 27. januar som vedtaget af FN’s Generalforsamling i 2005;

B.  der henviser til, at erindring spiller en central rolle med hensyn til at bekæmpe ekstremistiske holdninger, som breder sig mere og mere blandt de unge;

C.  der henviser til, at der allerede er gjort mange anstrengelser for at gøre befolkningen mere bevidst om den forfærdelige tragedie, som folkemord udgør, men at det ikke synes at være nok til at inddæmme det had, som i disse vanskelige tider kan brede sig mod mindretal;

D.  der henviser til, at det, som skete, aldrig må gentage sig;

1.  anmoder Kommissionen om at overveje muligheden af at forpligte medlemsstaterne til i skolernes læseplaner at indføje obligatoriske seminarer om betydningen af erindring, tolerance samt respekt for forskellighed.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik