RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 57k
16.2.2016
PE579.800v01-00
 
B8-0387/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


rahvusvahelise holokausti ohvrite mälestuspäeva olulisuse kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise holokausti ohvrite mälestuspäeva olulisuse kohta  
B8-0387/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 1. novembri 2005. aasta resolutsiooni 60/7,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 17. juuli 1998. aasta Rooma statuuti, mille on ratifitseerinud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et nagu ÜRO Peaassamblee 2005. aastal otsustas, tähistatakse rahvusvahelist holokausti ohvrite mälestuspäeva igal aastal 27. jaanuaril;

B.  arvestades, et ajaloolisel mälul on keskne roll võitluses äärmuslike ideedega, mis levivad noorte seas üha rohkem;

C.  arvestades, et elanikkonna teadlikkuse suurendamiseks genotsiidide tohutu tragöödia kohta on juba tehtud suuri jõupingutusi, kuid need ei ole nähtavasti osutunud piisavaks, et peatada praegusel raskel ajal vähemuste vastu levivat viha;

D.  arvestades, et juhtunu ei tohi enam korduda;

1.  palub komisjonil kaaluda võimalust kohustada liikmesriike lisama koolide õppekavadesse kohustuslikke seminare ajaloolise mälu, sallivuse ja erinevuste austamise kohta.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika