PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 383kWORD 59k
16.2.2016
PE579.800v01-00
 
B8-0387/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl atminimo dienos svarbos


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl atminimo dienos svarbos  
B8-0387/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 1 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 60/7,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 17 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, kurį ratifikavo visos Europos Sąjungos valstybės narės,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi atminimo diena minima kasmet sausio 27 d., kad 2005 m. nusprendė JT Generalinė Asamblėja;

B.  kadangi atmintis yra svarbiausia kovojant su ekstremistinėmis idėjomis, kurios vis labiau plinta tarp jaunimo;

C.  kadangi jau buvo įdėta daug pastangų, siekiant padidinti visuomenės informuotumą apie didelę genocido tragediją, tačiau atrodo, kad šiais sudėtingais laikais jų nepakanka pažaboti neapykantą mažumoms, kuri gali išplisti;

D.  kadangi tai, kas įvyko, neturi pasikartoti;

1.  prašo Komisijos įvertinti galimybę nurodyti valstybėms narėms į mokyklų programas įtraukti privalomus seminarus apie atminties, tolerancijos ir pagarbos įvairovei svarbą.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika