REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 383kWORD 60k
16.2.2016
PE579.800v01-00
 
B8-0387/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Piemiņas dienas nozīmīgumu


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Piemiņas dienas nozīmīgumu  
B8-0387/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2005. gada 1. novembra rezolūciju 60/7,

–  ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas 1998. gada 17. jūlija Romas statūtus, kurus ratificējušas visas Eiropas Savienības dalībvalstis;

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā saskaņā ar ANO Ģenerālajā asamblejā 2005. gadā panākto vienošanos Piemiņas diena tiek atzīmēta katru gadu 27. janvārī;

B.  tā kā piemiņa ir nozīmīga cīņā pret ekstrēmistu idejām, kuras arvien vairāk izplatās jauniešu vidū;

C.  tā kā jau ir ieguldīts liels darbs, lai sabiedrība būtu labāk informēta par šausmīgo genocīdu izraisīto traģēdiju, bet šķiet, ka tas nav bijis pietiekams, lai šajos grūtajos laikos apturētu naidu, kas var tikt vērsts pret minoritātēm;

D.  tā kā šie notikumi nedrīkst atkārtoties,

1.  prasa Komisijai apsvērt iespēju noteikt dalībvalstīm par pienākumu iekļaut mācību programmās obligātus seminārus par piemiņas nozīmīgumu, iecietību un cieņu pret atšķirīgo.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika