PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 59k
16.2.2016
PE579.800v01-00
 
B8-0387/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie znaczenia Dnia Pamięci


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie znaczenia Dnia Pamięci  
B8-0387/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 60/7 z 1 listopada 2005 r.,

–  uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego z dnia 17 lipca 1998 r., ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Dzień Pamięci obchodzony jest co roku dnia 27 stycznia, zgodnie z decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 2005 r.;

B.  mając na uwadze, że pamięć odgrywa kluczową rolę w zwalczaniu poglądów ekstremistycznych, które są coraz bardziej powszechne wśród młodych ludzi;

C.  mając na uwadze, że podjęto już liczne wysiłki w celu zwiększenia społecznej świadomości faktu, jak ogromną tragedię stanowi ludobójstwo, co jednak nie wydaje się wystarczać, aby, w tych trudnych czasach, powstrzymać nienawiść, która może rozprzestrzeniać się wobec mniejszości;

D.  mając na uwadze, że wydarzenia z przeszłości nie powinny się nigdy powtórzyć;

1.  wzywa Komisję, aby rozważyła możliwość zobowiązania państw członkowskich do włączenia do programów nauczania obowiązkowych seminariów na temat znaczenia pamięci, tolerancji i szacunku dla różnorodności.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności