NÁVRH UZNESENIA
PDF 243kWORD 60k
16.2.2016
PE579.800v01-00
 
B8-0387/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o význame dňa spomienky


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o význame dňa spomienky  
B8-0387/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 60/7 z 1. novembra 2005,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu zo 17. júla 1998, ktorý ratifikovali všetky členské štáty Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže deň spomienky si každoročne pripomíname 27. januára, ako sa rozhodlo na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v roku 2005;

B.  keďže spomienka zohráva kľúčovú úlohu v boji proti extrémistickým myšlienkam, ktoré sú medzi mladými ľuďmi čoraz rozšírenejšie;

C.  keďže sa už vynaložilo veľké úsilie na to, aby boli občania lepšie informovaní o hroznej tragédii, ktorú predstavuje genocída, no toto úsilie nestačí na zastavenie nenávisti, ktorá sa v týchto zložitých časoch môže šíriť voči menšinám;

D.  keďže to, čo sa stalo, sa nesmie opakovať;

1.  vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť uložiť členským štátom povinnosť zahrnúť do učebných osnov povinné semináre o význame spomienky, tolerancie a rešpektu pre rozmanitosť.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia