PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 219kWORD 59k
16.2.2016
PE579.800v01-00
 
B8-0387/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o pomenu dneva spomina


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o pomenu dneva spomina  
B8-0387/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Organizacije združenih narodov št. 60/7 z dne 1. novembra 2005,

–  ob upoštevanju rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča z dne 17. julija 1998, ki so ga ratificirale vse države članice Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je Organizacija združenih narodov leta 2005 razglasila 27. januar za dan spomina;

B.  ker je spomin ključnega pomena v boju proti skrajnim ideologijam, ki so vse bolj razširjene med mladimi;

C.  ker je bilo v ozaveščanje ljudi o hudi tragediji genocidov vloženega že veliko truda, vendar se zdi, da v teh težkih časih to ne zadošča za zajezitev sovraštva do manjšin;

D.  ker se pretekli dogodki ne smejo ponoviti;

1.  poziva Komisijo, naj pretehta možnost, da bi državam članicam naložila obveznost, da v šolske programe uvedejo obvezna predavanja o pomenu spomina, strpnosti in spoštovanja raznolikosti.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov