RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 61k
29.2.2016
PE579.801v01-00
 
B8-0388/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


autori- ja kvaliteetkino abistamise ja toetamise kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek autori- ja kvaliteetkino abistamise ja toetamise kohta  
B8-0388/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa kinosaalides on üha massilisemalt võtnud võimust väga madala kvaliteedi ja kultuurilise tasemega kinematograafilised tooted;

B.  arvestades, et nn suured ameeriklased mängivad peremehi ning näivad Euroopa publikule ja levitajatele suruvat peale puhtkommertslikke filme, millest peaaegu kõigi puhul on tegemist Ameerika Ühendriikide toodanguga;

C.  arvestades, et Euroopa on senini andnud põhjapaneva tähtsusega panuse kogu maailma kino ajalukku, sest Euroopa autoreid ja režissööre peetakse endiselt kõige olulisemate ja märkimisväärsemate rahvusvahelise filmitootmisega seotud kultuuriliikumiste isadeks ja ristiisadeks;

D.  arvestades, et Euroopa tootmine näib kannatavat toetuse puudumise ja Ameerika levimonopoli all, olgugi et olemas on asjaomased isikud, kes on võimelised pakkuma kvaliteeti ja publikule huvi;

1.  peab vajalikuks pöörata suuremat tähelepanu eesmärgile anda uut elujõudu ja ärivõimalusi Euroopa autorikinole, mis võib pakkuda olulisel arvul töökohti;

2.  teeb ettepaneku võtta regulatiivseid meetmeid, mille eesmärk on määratleda Euroopa kinematograafiliste toodete toetamise ja levitamise programmid.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika