PROJEKT REZOLUCJI
PDF 379kWORD 62k
29.2.2016
PE579.801v01-00
 
B8-0388/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wspierania kina autorskiego wysokiej jakości


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wspierania kina autorskiego wysokiej jakości  
B8-0388/2016

Parlament Europejski,

 

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

 

A.  mając na uwadze, że w europejskich salach kinowych na coraz większą skalę wyświetlane są produkcje filmowe bardzo niskiej jakości i o nikłej wartości kulturalnej;

 

B.  mając na uwadze, że amerykańskie koncerny dyktują warunki na rynku i wydają się narzucać europejskim odbiorcom i dystrybutorom filmy czysto komercyjne niemal wyłącznie produkcji amerykańskiej;

 

C.  mając na uwadze, że Europa jak dotąd wniosła kluczowy wkład w historię światowego kina, jako że europejscy autorzy i reżyserzy są wciąż uważani za założycieli i patronów najważniejszych i najbardziej znaczących ruchów kulturowych związanych z międzynarodową produkcją filmową;

 

D.  mając na uwadze, że produkcja filmowa w Europie wydaje się boleśnie odczuwać brak wsparcia i skutki amerykańskiego monopolu dystrybucyjnego, choć nie brakuje istotnych postaci zdolnych zapewnić produkcje wysokiej jakości i rozbudzić zainteresowanie odbiorców;

 

1.  uważa za konieczne zwrócenie większej uwagi na cel, jakim jest przywrócenie żywotności i należytego miejsca na rynku europejskiemu kinu autorskiemu, które stanowi potencjalne źródło znacznej liczby miejsc pracy;

 

2.  wnioskuje o podjęcie działań regulacyjnych mających na celu określenie programów na rzecz wsparcia i dystrybucji europejskich produkcji filmowych.

 

 

 

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności