NÁVRH UZNESENIA
PDF 158kWORD 62k
29.2.2016
PE579.801v01-00
 
B8-0388/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o pomoci a podpore pre kvalitnú autorskú kinematografiu


Gianluca Buonanno

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o pomoci a podpore pre kvalitnú autorskú kinematografiu  
B8-0388/2016

Európsky parlament,

 

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

 

A.  keďže európske kiná sú v čoraz väčšej miere zaplavované filmami veľmi nízkej kvality a kultúrnej hodnoty;

 

B.  keďže veľké americké štúdiá sa správajú hegemonisticky a verejnosti a európskym distribútorom zjavne ponúkajú len čisto komerčné filmy takmer výlučne americkej produkcie;

 

C.  keďže Európa neustále zásadným spôsobom prispieva k histórii svetovej kinematografie, pričom európski filmoví autori a režiséri sú stále považovaní za zakladateľov a duchovných otcov najvýznamnejších kultúrnych hnutí spojených s medzinárodnou kinematografickou produkciou;

 

D.  keďže európska produkcia zjavne trpí v dôsledku nedostatočnej podpory a amerického monopolu v oblasti distribúcie filmov, a to i napriek tomu, že má dostatok významných osobností, ktoré by dokázali podnietiť kvalitu a vzbudiť záujem verejnosti;

 

1.  považuje za potrebné venovať väčšiu pozornosť revitalizácii a komercializácii európskej autorskej kinematografie, ktorá môže prispieť k vytvoreniu veľkého počtu pracovných miest;

 

2.  navrhuje prijatie regulačných opatrení zameraných na vypracovanie programov na podporu a distribúciu európskych filmov.

 

 

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia