RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 57k
8.3.2016
PE579.804v01-00
 
B8-0390/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


noorte ettevõtluse kohta taastuvenergeetika sektoris


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek noorte ettevõtluse kohta taastuvenergeetika sektoris  
B8-0390/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et päikeseenergia on inimkonna tuleviku energiavajaduste lahendamiseks pikas perspektiivis kõige perspektiivsem variant, mis aitab samas võidelda kliimamuutustega;

B.  arvestades, et kõnealust sektorit käsitlevatest uuringutest selgub, et päikesepaneelide kasutamine kasvab Euroopas jõudsalt, ning see annab sellele turule lootust;

C.  arvestades, et konkurents ja kulude vähenemine soodustavad selle taastuva energiaallika arengut ja rahvusvahelist huvi selle vastu;

D.  arvestades, et kõnealuse valdkonna tootmis-, kaubandus- ja keskkonnaalased aspektid võiksid endast kujutada tõelist töökohtade loomise ja investeeringute võimalust, eelkõige noorte ettevõtluse jaoks;

1.  peab vajalikuks osutada sellele prioriteetsele küsimusele rohkem tähelepanu;

2.  teeb komisjonile ettepaneku võtta meetmeid, et edendada taastuvenergia sektoris noorte ettevõtlusega seotud programme ja rahastamist.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika