PROJEKT REZOLUCJI
PDF 381kWORD 60k
8.3.2016
PE579.804v01-00
 
B8-0390/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie przedsiębiorczości młodych osób w sektorze energii ze źródeł odnawialnych


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przedsiębiorczości młodych osób w sektorze energii ze źródeł odnawialnych  
B8-0390/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że energia słoneczna ma najlepszy potencjał dla zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania energetycznego ludzkości w perspektywie długoterminowej, a jednocześnie przyczynia się do walki ze zmianami klimatu;

B.  mając na uwadze, że w badaniach sektorowych potwierdzono, iż stosowanie systemów fotowoltaicznych w Europie szybko się rozwija, co pozwala patrzeć z ufnością również w przyszłość odnośnego rynku;

C.  mając na uwadze, że konkurencja i obniżanie kosztów sprzyjają rozwojowi tego alternatywnego źródła energii oraz międzynarodowemu zainteresowaniu tym zagadnieniem;

D.  mając na uwadze, że rozmiary produkcyjne, handlowe i środowiskowe tego sektora mogłyby stworzyć prawdziwą okazję w dziedzinie pracy i inwestycji, przede wszystkim dla przedsiębiorczości młodych osób;

1.  uważa za konieczne zwrócenie większej uwagi na ten problem, który należy uznać za priorytetowy;

2.  proponuje Komisji podjęcie działań mających na celu przygotowanie programów i planów finansowania związanych z przedsiębiorczością osób młodych w sektorze energii ze źródeł odnawialnych.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności